Świadczymy usługi z zakresu:

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 • Składanie wniosków EORI
 • wystawianie dokumentów SAD
 • wystawianie oraz legalizacja świadectw pochodzenia
 • wystawianie oraz legalizacja świadectw przewozowych EUR.1
 • wystawianie dokumentów przewozowych m.in. CMR
 • otwieranie i zamykanie karnetów TIR
 • przygotowywanie i składanie wniosków i odwołań rozpatrywanych przez organy celne
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń w ramach gospodarczych procedur celnych
 • profesjonalne i kompleksowe doradztwo celne
 • składanie wniosków o nadanie numeru EORI
 • odprawa celna export / import
 • wsparcie w uzyskaniu alternatywnych potwierdzeń wywozu

Nasza agencja proponuję odprawy w procedurze uproszczonej zarówno w exporcie, imporcie, procedurach tranzytu.

Korzystanie z uproszczeń to:

 • oszczędność czasu – oczekiwanie na decyzję Urzędu Celnego ok.30 minut,
 • oszczędność pieniędzy – bezgotówkowe rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów dla importerów z Polski, rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej bez konieczności zapłaty podatku VAT przy odprawie celnej (art. 33a ustawy VAT). Importer stosując powyższa procedurę nie musi „zamrażać” środków pieniężnych,
 • odprawa scentralizowana – zmniejszenie czasu na odprawę do minimum
 • możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy Urzędu Celnego,
 • wszystkie czynności możliwe do zrealizowania w miejscach uznanych agencji celnej lub po uzgodnieniu z klientem na terenie firmy ( ładunki ponadgabarytowe ).